Ansættelsesmuligheder
Hvad kan jeg blive?
Når jeg er i arbejde
Støtteordninger
Personhistorier
Se tv-spots
Rådgivning

Fleksjob

Får du ikke førtidspension, er der mulighed for, at du måske kan få et fleksjob, hvor du opnår de samme muligheder som andre lønmodtagere, også økonomisk.
I et fleksjob tages der særlige hensyn til dine behov.

Fuldtidsstilling med skånehensyn
I et fleksjob opnår du på mange måder de samme muligheder som alle andre lønmodtagere - også økonomisk. Du kan f.eks. få ledighedsydelse, hvis du bliver arbejdsløs. Og du kan få fleksydelse i stedet for fx efterløn eller anden offentlig ydelse.

Et af målene med jobbet er, at du skal kunne forsøge dig selv. Derfor har kommunen pligt til at tilbyde dig en stilling på fuld tid. Foretrækker du at blive ansat på deltid, kan du godt aftale det med din arbejdsgiver. Men du har ikke mulighed for at supplere lønnen med offentlige ydelser, som f.eks. førtidspension (så skal du have et job med løntilskud). Skånehensyn kan derimod godt være en del af kontrakten. Hvis du fx bliver ansat i en fuldtidsstilling, og du sammen med kommune og arbejdsgiver vurderer, at du kun kan arbejde 21 timer om ugen. Så skal kommunen supplere op til de 37 timer. Skånehensyn behøver ikke kun blive udregnet i antallet af timer, men kan udmærket være nedsat arbejdstempo eller hyppige hvilepauser. Det er kommunen, som tager stilling til, hvor nedsat din arbejdsevne er.

» Sådan får du fleksjob

» Løn og arbejdsvilkår