Ansættelsesmuligheder
Hvad kan jeg blive?
Når jeg er i arbejde
Støtteordninger
Personhistorier
Se tv-spots
Rådgivning

Løn og arbejdsvilkår

Som regel er det en god idé at starte med en virksomhedspraktik, hvor du og arbejdsgiver ser hinanden og jobbet an. Måske har du også brug for personlig assistance eller nødvendige arbejdsredskaber? Tal med kommunen om dine muligheder her.

Arbejdet tilrettelægges efter dit behov for at blive skånet. Arbejdstempoet bliver tilpasset, og du får de pauser, du har behov for. Hvis du ikke kan tilgodeses på denne måde, har du mulighed for at aftale en daglig nedsat arbejdstid uden at få nedsat lønnen, men som udgangspunkt skal fleksjobbet tilbydes på fuld tid.

Løn- og arbejdsvilkår aftaler du individuelt med din arbejdsgiver - i samarbejde med kommunen og de faglige organisationer. I fleksjobbet:

  • Er din løn skattepligtig indkomst
  • Er du omfattet af overenskomsten inden for dit arbejdsområde
  • Har du ret til dagpenge ved sygdom og fødsel
  • Du får ledighedsydelse, hvis du bliver arbejdsløs
  • Får du tilskud til at drive egen virksomhed.

Vilkårene skal være beskrevet i ansættelseskontrakten. Desuden skal der stå, hvor meget din arbejdsgiver får i løntilskud fra kommunen. Det er din kommune, der godkender kontrakten og hjælper dig med at vurdere, om vilkårene er rimelige i forhold til din situation.

Tilskud til arbejdsgiveren
Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af din arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis din arbejdsevne ændres.

Normalt er det den kommune, hvor du bor, der tildeler fleksjob. Kommunen udbetaler tilskuddet til arbejdsgiveren og får en del af udgiften refunderet hos staten. Staten har en særlig fleksjobordning, hvor arbejdsgiveren kan få dækket en del af de lønudgifter, kommunen ikke giver tilskud til.