Ansættelsesmuligheder
Hvad kan jeg blive?
Når jeg er i arbejde
Støtteordninger
Personhistorier
Se tv-spots
Rådgivning
Get the Flash Player to see this player.

Løn og arbejdsvilkår

I jobbet med løntilskud:
- Er din løn skattepligtig indkomst
- Er du omfattet af overenskomsten inden for dit arbejdsområde
- Har du ret til dagpenge ved sygdom og fødsel
- Får du ingen dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs.

Løn- og arbejdsvilkår aftaler du individuelt med din arbejdsgiver - i samarbejde med kommunen og de faglige organisationer.
Vilkårene skal være beskrevet i ansættelseskontrakten. Desuden skal der stå i kontrakten, hvor længe kommunen har bevilget løntilskuddet.


Når du og din arbejdsgiver har lagt sidste hånd på kontrakten, skal den godkendes af din kommune - som også hjælper dig med at vurdere, om vilkårene er rimelige i forhold til din situation.

Som regel er det en god idé at aftale en virksomhedspraktik på fx et par måneder, hvor du og arbejdsgiver ser hinanden og jobbet an. Måske har du også brug for personlig assistance, nødvendige arbejdsredskaber eller et skræddersyet uddannelsesforløb.

Løn og pension
Din løn får du udbetalt af din arbejdsgiver, og lønnen indgår i din skattepligtige indkomst. Får du også udbetalt førtidspension, kan dén og andre offentlige tilskud derfor blive påvirket af lønindtægten. Men du vil temmelig sikkert opleve, at din nye løn så rigeligt opvejer en eventuel nedgang i pensionen.

Loven for lønmodtagere
Du er som udgangspunkt omfattet af loven for lønmodtagere - og dermed lov om dagpenge, lov om ferie og arbejdsskadeloven. Det betyder, at du får dagpenge, hvis du bliver syg eller går på barselsorlov. Desuden optjener du ferie og fridage på lige fod med andre lønmodtagere.

Spørg eventuelt din kommune, hvad der gælder for dig.