Ansættelsesmuligheder
Hvad kan jeg blive?
Når jeg er i arbejde
Støtteordninger
Personhistorier
Se tv-spots
Rådgivning

Arbejdsredskaber

Støtte til hjælpemidler
Hjælpemidler er arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger

Skal arbejdspladsen ændre på indretningen, eller er der brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan virksomheden søge tilskud hos kommunen. For at få tilskud skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.

Som eksempler på hjælp til arbejdsredskaber kan nævnes:
- værktøj
- mindre arbejdsmaskiner til personligt brug
- særlige arbejdsstole

Eksempler på arbejdspladsindretninger af mindre omfang er:
- håndgreb
- sænkning af gulv
- udvidelse af døre
- installation af ramper, lift m.m.

Da din arbejdsgiver får dækket omkostningerne hos det offentlige, er der ikke meget at betænke sig på. Udgifterne til hjælpemidler og arbejdspladsindretning kommer kort sagt ikke til at belaste virksomhedens økonomi.

Yderligere information
Kontakt kommunen for yderligere information