Ansættelsesmuligheder
Støtteordninger
Værd at vide om epilepsi
Personhistorier
Se tv-spots

Fleksjob

• Kvalificeret og motiveret arbejdskraft

• Få betalt op til 2/3 af lønnen af kommunen

• Både faglig og økonomisk gevinst for virksomheden

Et fleksjob er et tilbud til mennesker med begrænset erhvervsevne – f.eks. en person med epilepsi – som derfor ikke kan opnå fuld beskæftigelse på normale vilkår. Dét kompenserer kommunen for ved at tilbyde din virksomhed et løntilskud på 1/2 eller 2/3 af lønnen. 

Kvalificeret arbejdskraft på fuldtid
Fleksjobbet er som udgangspunkt et fuldtidsjob, hvor den ansatte skal kunne forsørge sig selv og familien. Foretrækker medarbejderen at blive ansat på deltid, kan det godt lade sig gøre, hvis du kan gå ind for det. Det er ikke svært at finde kvalificeret og motiveret arbejdskraft. Hvis du gerne vil se en jobansøger an, kan det være, at I skal starte med en virksomhedspraktik.

Løn, arbejdstid og øvrige arbejdsvilkår aftaler du med den enkelte medarbejder – i samarbejde med kommunen og de faglige organisationer. Kommunen er med til at sikre, at medarbejderen kan udfylde jobbet og hjælper virksomheden med de administrative forberedelser.

Få ansættelsen godkendt af kommunen
Det er kommunen, der har ansvaret for at godkende fleksjob hos både offentlige og private virksomheder. Derfor er det også kommunen, der i sidste ende skal godkende ansættelseskontrakten. Men er du og medarbejderen først blevet enige om løn og arbejdsvilkår, bakker kommunen hurtigt op om beslutningen.

På de følgende sider kan du blandt andet læse mere om løn- og arbejdsvilkår for ansatte i fleksjob – og om hvordan man kommer i betragtning til jobbet

» Sådan ansætter du

» Løn- og arbejdsvilkår

» Virksomhedspraktik