Ansættelsesmuligheder
Støtteordninger
Værd at vide om epilepsi
Personhistorier
Se tv-spots

Sådan ansætter du

For at blive godkendt til et fleksjob med løntilskud:

• skal man være under 65 år

• må man ikke kunne arbejde på almindelige vilkår

• skal man have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

• må man ikke modtage førtidspension

Fleksjob – også i din virksomhed
Du har gode muligheder for at ansætte en eller flere medarbejdere i et fleksjob. Jobbene kan nemlig oprettes inden for stort set alle brancher – og både hos private og offentlige virksomheder.

For at få tilbudt et fleksjob bliver den ansattes muligheder for at arbejde på normale vilkår først afprøvet. Oprettelsen af et job er ikke betinget af et krav om merbeskæftigelse i virksomheden. Der er heller ikke krav om, at der skal udføres arbejde, der ellers ikke ville være blevet lavet.

Medarbejderen må ikke modtage førtidspension – så skal vedkommende evt. ansættes i job med løntilskud. Men det bliver motivationen eller ambitionerne hos de mange interesserede i cv- og jobbanken ikke mindre af. Tværtimod. For rigtig mange er en helt almindelig ansættelse således fortsat målet.

Hos kommunen får du hjælp før, under og efter ansættelsen
Det er ikke sværere at ansætte mennesker med funktionsnedsættelse end alle andre lønmodtagere. Hos kommunen er der gode råd at hente. Lige fra hjælp til de administrative forberedelser før ansættelsen, til mulighederne for at få dækket ekstraudgifter og rådgivning om de forskellige økonomiske støtteordninger under ansættelsen. Læs mere om støtteordninger