Ansættelsesmuligheder
Støtteordninger
Værd at vide om epilepsi
Personhistorier
Se tv-spots

Løn- og arbejdsvilkår

• Individuel aftale mellem dig og medarbejderen

• Offentlig tilskud på op til 2/3 af lønnen

• Ret til dagpenge ved sygdom og fødsel

• Ledighedsydelse i stedet for dagpenge ved arbejdsløshed.

Løn-, løntillæg og arbejdsvilkår aftaler du med den enkelte medarbejder – i samarbejde med kommunen og de faglige organisationer. Er virksomheden ikke omfattet af en faglig overenskomst, så tal eventuelt med den organisation, der kommer tættest på.

Vilkårene skal være beskrevet i ansættelseskontrakten. Desuden skal der stå, hvor meget du får i løntilskud til den ansatte – og hvor længe kommunen yder kompensation.

Det er kommunen, der skal godkende kontrakten. Og vurdere, om vilkårene er rimelige i forhold til den enkeltes situation. I nogle tilfælde kan det være en idé at aftale en virksomhedspraktik, hvor både du og medarbejderen får afstemt forventningerne til jobbet.

Løn, skat og pension
Du udbetaler løn til medarbejderen – nøjagtig som til dine andre ansatte. Lønnen indgår i dennes skattepligtige indkomst. Det er muligt at oprette en fuldtidsstilling, hvor den ansatte kun arbejder 21 timer om ugen. Så supplerer kommunen op til de 37 timer.

Kommunen betaler dig et løntilskud på 1/2 eller 2/3 af mindstelønnen inden for området – eller af den løn, der normalt gælder for et tilsvarende arbejde. Desuden kan du få økonomisk støtte til indretning og arbejdsredskaber. Løntilskuddet afhænger blandt andet af, hvor nedsat den enkeltes funktionsevne er. Bliver medarbejderen syg, får du i sygdomsperioden et løntilskud, der svarer til dagpengesatsen.

Du får refunderet dit bidrag til ATP og eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag med samme andel som lønudgiften. Det samme gælder, hvis der i overenskomsten indgår en obligatorisk arbejdsmarkedspension.

Loven for lønmodtagere
Medarbejderen er som udgangspunkt omfattet af lovgivningen for lønmodtagere – og dermed lov om dagpenge, lov om ferie og arbejdsskadeloven. Den ansatte får således dagpenge, hvis han eller hun bliver syg eller går på barselsorlov. Desuden optjener medarbejderen ferie og fridage på lige fod med andre lønmodtagere.

Vælger du eller den ansatte at afslutte samarbejdet, er medarbejderen stadig omfattet af lovgivningen og af den overenskomst, der gælder inden for arbejdsområdet.