Ansættelsesmuligheder
Støtteordninger
Værd at vide om epilepsi
Personhistorier
Se tv-spots

Løn- og arbejdsvilkår

• Individuel aftale mellem dig og medarbejderen
• Løn er skattepligtig indkomst
• Lovgivningen for lønmodtagere
• Ret til dagpenge ved sygdom og fødsel
• Ingen dagpenge ved arbejdsløshed

Løn- og arbejdsvilkår aftaler du med den enkelte medarbejder – i samarbejde med kommunen og de faglige organisationer. Er virksomheden ikke omfattet af en faglig overenskomst, så tal eventuelt med den organisation, der kommer tættest på. Vilkårene skal være beskrevet i ansættelseskontrakten. Desuden skal der stå i kontrakten, hvor længe kommunen har bevilget løntilskuddet.

Når du og medarbejderen har lagt sidste hånd på kontrakten, skal den godkendes af kommunen – som også hjælper med at vurdere, om vilkårene er rimelige i forhold til den enkeltes situation.

Tit er det en god idé at aftale en virksomhedspraktik på fx et par måneder, hvor både du og medarbejderen får afstemt forventningerne til jobbet.

Løn og løntilskud
Du udbetaler løn til medarbejderen – nøjagtig som til dine andre ansatte. Lønnen indgår i dennes skattepligtige indkomst. Kommunen betaler dig et løntilskud på 20 kr. i timen. I særlige tilfælde er tilskuddet 35 kr.

Lovgivningen for lønmodtagere
Medarbejderen er omfattet af lovgivningen for lønmodtagere – og dermed lov om dagpenge, lov om ferie og arbejdsskadeloven. Det betyder, at den ansatte får dagpenge, hvis han eller hun bliver syg eller går på barselsorlov. Desuden optjener medarbejderen ferie og fridage på lige fod med andre lønmodtagere.

Vælger du eller den ansatte at afslutte samarbejdet, er medarbejderen stadig omfattet af lovgivningen og af den overenskomst, der gælder inden for arbejdsområdet.