Ansættelsesmuligheder
Støtteordninger
Værd at vide om epilepsi
Personhistorier
Se tv-spots

Rådgivning

Information om ansættelsesmuligheder og støtteordninger

... fra dit lokale jobcenter
1) information om mulighederne for beskæftigelse og uddannelse
2) vejledning om valg af erhverv og uddannelse
3) information og vejledning om indlæggelse af cv i Job- og CV-banken

... fra kommunen
1) vejledning om, hvordan mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse kan forbedres
2) information og vejledning om indlæggelse af cv i Job- og CV-banken

Alle kommuner yder over for private virksomheder en vederlagsfri virksomhedsservice, der har til formål at fremme en aktiv indsats over for personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Serviceordningen med administrativ bistand til virksomhederne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov for vejledning og støtte under etableringen og forløbet af ansættelsesforholdet, herunder behovet for at lette virksomhedens administrative arbejde i forbindelse med ansættelsen.

» Læs pjece om handicappede i arbejde