Ansættelsesmuligheder
Støtteordninger
Værd at vide om epilepsi
Personhistorier
Se tv-spots

Mentor

Ansætter du en fleksjobber eller en førtidspensionist i et job med løntilskud, kan der være brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring. Det er helt normalt. Og det er her, at mentorordningen kommer ind i billedet.

Du kan få cirka 10.000 kr. i tilskud til, at en mentor hjælper medarbejderen i gang. Beløbet varierer fra region til region. Er der brug for yderligere støtte, når pengene er brugt, er det virksomheden selv som skal betale.

Mentoren er som regel en af de ansatte i virksomheden, der i kraft af sin erfaring støtter en ny medarbejder i den første tid på virksomheden. Virksomheden bestemmer, hvem der skal være mentor. Som regel giver det sig selv. Det skal naturligvis være en medarbejder med lyst og evne til at engagere sig. Nogle gange kan det også være en ekstern konsulent.

Hos dit lokale jobcenter kan du og medarbejderen få mere at vide om mentorordningen og om mulighederne for støtte.

Yderligere information
Læs Folder om mentorordningen
Læs mere om alle støtteordninger i dette PDF-dokument