Ansættelsesmuligheder
Støtteordninger
Værd at vide om epilepsi
Personhistorier
Se tv-spots

Personlig assistent

Selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, som medarbejdere med nedsat funktionsevne har svært ved at klare. Løsningen kan være en personlig assistent, som hjælper med konkrete og praktiske opgaver.

En personlig assistent er med til at udføre de opgaver, som personen som følge af handicappet/ funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. De faglige og indholdsmæssige funktioner i jobbet skal personen selv kunne klare. Arbejdet skal være foreneligt med personens handicap. Denne vurdering foretages i hvert enkelt tilfælde af jobcentret.

Der kan bevilges en personlig assistent til både personer med fysisk funktionsnedsættelse som personer med psykisk funktionsnedsættelse, f.eks. udviklinghæmmede. Der være behov for støtte i forhold til:

- problemer med at overskue indbyrdes relaterede arbejdsprocesser
- problemer med at strukturere arbejdet
- problemer med hukommelse, opmærksomhed og koncentration
- problemer med selvindsigt og social adfærd
- problemer med at indgå i socialt fællesskab, især hvis der er tale om mange personer
- at hente og bringe
- at tage tunge løft
- læse op
- fungere som sekretær
- føre bil, mens personen er på arbejde

Ansættelse
Den personlige ansættes i virksomheden, hvor personen arbejder. Antallet af timer til personlig assistance ydes af kommunen til arbejdsgiveren ud fra en konkret vurdering. Der kan ydes tilskud i op til 20 timer pr. uge for en fuldtidsansat person; ved færre arbejdstimer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt. Timelønnen svarer til studentersatsen, som i øjeblikket er på 102,57 kr.
Personer med betydeligt eller flere handicaps kan efter en konkret vurdering få tilskud op til 37 timer ugentligt.

Kontakt dit lokale Jobcenter for yderligere information.

Yderligere information
Læs mere om alle støtteordninger i dette PDF-dokument
Læs lovgrundlaget