Ansættelsesmuligheder
Støtteordninger
Værd at vide om epilepsi
Personhistorier
Se tv-spots
Get the Flash Player to see this player.

Hvad gør jeg ved anfald?

Førstehjælp ved krampeanfald
Krampeanfald kan se meget dramatisk ud, men der kræves kun ganske få ting for at hjælpe personen bedst muligt.

• Vær rolig - personen har ikke smerter og er ikke i livsfare.
• Beskyt personen mod stød og slag.

Når kramperne er ophørt så forsøg at lægge personen om på siden, løsn stramt tøj og sørg for at munden er fri for spyt, slim med videre så vejret kan trækkes uhindret.
Put aldrig noget i personens mund under anfaldet - det skader mere end det gavner, da det kan forårsage knækkede tænder og i værste fald medføre farlige vejrtrækningsproblemer.

Tilkald kun ambulance, hvis:

• Kramperne har varet mere end 5 minutter
• Anfaldene gentager sig
• Anfaldet sker under badning
• Personen er kommet til skade

Bliv ved personen til bevidstheden er vendt tilbage og vedkommende kan klare sig.


Førstehjælp ved mindre anfald
Mindre anfald kan påvirke bevidstheden i større eller mindre grad og give sig til udtryk på mange måder, for eksempel fjernhed, smasken, pillen, ”sort tale”, formålsløse handlinger og angst.

• Vær rolig og sørg for, at personen ikke udsætter sig selv for en faresituation, eller kommer til skade.
• Bliv ved personen til den fulde bevidsthed er vendt tilbage og vedkommende kan klare sig.

Information om epilepsi er vigtigt
Det er en god idé at have førstehjælpsråd hængende synligt på arbejdspladsen, hvis det skulle blive nødvendigt at hjælpe en kollega, som har fået et anfald.
Disse kan fås ved kontakt til Videnscenter om Epilepsi.