Ansættelsesmuligheder
Støtteordninger
Værd at vide om epilepsi
Personhistorier
Se tv-spots
Get the Flash Player to see this player.

Information på arbejdspladsen

Får arbejdspladsen ansat en person, der er udviklingshæmmet og som har epilepsi, kan såvel arbejdsgivere som kolleger være usikre over for, hvordan man skal tackle anfald eller om epilepsien kan påvirke arbejdsevnen?
Mange gange kan man blive klogere af at forsøge at analysere anfaldene: Får medarbejderen uvarslede krampeanfald, som kommer på alle mulige tidspunkter? Eller kommer anfaldene typisk på bestemte tidspunkter; f.eks. om morgenen? Kan man finde en løsning på det ved at ændre lidt på arbejds/vagtplaner?

Falder medarbejderen omkuld i forbindelse med et anfald? Eller kan han/hun nå at reagere før anfaldet og dermed få tilkaldt hjælp eller bragt sig selv i sikkerhed.

Kan vedkommende tackle anfaldet selv, uden at andre behøver tage notits af det? Og måske arbejde igen umiddelbart efter anfaldets afslutning?

Det behøves ikke altid være dramatisk. Meget kan måske klares ved at have en madras stående som medarbejderen kan hvile sig på, indtil vedkommende er ”klar” igen.

På mange arbejdspladser har man fundet løsninger, der kan få tingene til at glide i dagligdagen hvis epilepsien giver en ansat problemer; enten i en periode eller vedvarende. Det kan f.eks. være ved omplacering til andet arbejde/andre funktioner i en periode.

Førstehjælp
Det er en god idé, at have førstehjælpsråd hængende synligt på arbejdspladsen, som alle kan orientere sig i, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ved krampeanfald skal man tage det roligt, passe på at personen ikke kommer til skade, få ham eller hende lagt om på siden, når kramperne er ovre. Og give vedkommende mulighed for at sove eller hvile sig efter anfaldet.

Hvis anfaldet kommer på et offentligt sted, og folk stimler sammen, så fortæl dem, at det er et epileptisk anfald, at det går over af sig selv, og at de skal tage det roligt.

Ved mindre anfald som f.eks. kan vise sig ved, at personen bliver fjern, smasker, taler ”sort”, handler formålsløst eller viser angst, handler det om at være rolig og sørge for, at personen ikke skader sig selv. Og at blive ved personen til den fulde bevidsthed er vendt tilbage, og personen kan klare sig selv.

Dansk Epilepsiforening har lavet en førstehjælpsplakat og en køleskabsmagnet som kan bruges på opslagstavler og lignende steder. Begge dele kan anskaffes hos Dansk Epilepsiforening.

Yderligere information
Mulighed for foredrag i din virksomhed, bestilling af dvd mm.